وب سايت شخصي  محسن شكراني

به آدرس زير

در حال راه اندازي آزمايشي مي باشد.

 

http://www.mohsenshokrani.com


برچسب‌ها: شخصي , آزمايشي , سايت , آدرس

تاريخ : چهارشنبه 5 آذر1393 | 19:55 | نویسنده : محسن شکرانی |

الف)مطالب مقدماتي

صفحه ي عنوان

صفحه بسم ا....

چکیده

صفحه تقدير(تشكر و قدرداني)

صفحه تقدیم

فهرست مطالب

ب) محتواي مطالب يا متن گزارش(بر اساس مراحل هشت گانه درس پژوهي)

فصل اول : مساله

مقدمه

تعریف وتبیین مسأله وتوصیف چالش های موجود(توصيف وضعيت موجود) وتعيين وضعيت مطلوب

تحقيقات زمينه اي و پيشينه ي موضوع

ضرورت و اهمیت

تعیین اهداف(كلي و جزئي)

تعیین سؤالات درس پژوهی(تبديل اهداف به سوالات پژوهش)

 

فصل دوم : برنامه ريزي ا

توصیف ویژگی های الگوي تدريس  و طرح درس  و دلايل انتخاب آن

نحوه ي اجرای الگوي تدريس پيشنهادي

چالش هاي فرا روي گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با چالشهای موجود

زمانبندی نحوه اجرا

نحوه تقسیم کار و مشخص نمودن چگونگي ارزشیابی اجرای طرح درس اول و ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار و امکانات مورد نیاز

فصل سوم : اجرا و بازانديشي 1

توصيف و گزارش مختصري از اجرا

نقد و ارزیابی طرح درس و تدريس اول

تحليل داده های حاصل از تدريس اول

نظر نهایی گروه درباره نحوه اجرا و طرح درس

پاسخ به سؤالات پژوهش

 

فصل چهارم : برنامه ريزي 2

با توجه به تغييرات لازم از بين موارد ذكر شده  درفصل دوم ، انتخاب و ارائه مي شود.

(اجرای طرح درس دوم،در صورت داشتن نواقص در اجراي اول )

توصیف ویژگیهای طرح درس دوم و دلايل انتخاب آن

نحوه ي اجرای الگوي تدريس پيشنهادي

چالش هاي فرا روي گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با چالشهای موجود

زمانبندی نحوه اجرا

نحوه تقسیم کار و مشخص نمودن چگونگي ارزشیابی اجرای طرح درس دوم

و ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار و امکانات مورد نیاز

 

فصل پنجم : اجرا و بازانديشي 2

گزارش و توصيف مختصري از اجرا

نقد و ارزيابي طرح درس و تدريس دوم

تحليل داده هاي حاصل از تدريس دوم

نظر نهایی گروه درباره نحوه اجرا و طرح درس

پاسخ به سؤالات پژوهش

 

فصل ششم : نتايج و يافته ها

يافته هاي حاصل از درس پژوهي

پاسخ به سؤالات پژوهش

جمع بندی نهايي گروه

بیان محدودیت ها

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پيوست ها و مستندات (شامل طرح درس ها ، صورت جلسات و ...)


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 11:6 | نویسنده : محسن شکرانی |

نتايج حاصل از درس پژوهي كه شامل طراحي آموزشي ، خلاصه اي از اهم مذاكرات ، الگوهاي تدريس شده و... در قالب بانك اطلاعاتي به اشتراك گذاشته مي شود تا كارشناسان ، مديران،  معلمان ساير مدارس ومناطق در صورت نياز از آنها بهره برداري نمايند. براي سهیم شدن معلمان دیگر از یافته هاي درس پژوهی ، نیاز به تشریح فرآیند درس پژوهی و ارائه یافته ها همراه با مستندات ،گزارش ها ، فیلم ها و عکس ها ، صورت جلسات ، نظرات معلمان ، دانش آموزان و اولیا می باشد که ممکن است به صورت گزارش ، سمينار ، کتاب ، مجله و برگزاري نمایشگاه و... ارائه گردد.


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 11:4 | نویسنده : محسن شکرانی |

بعد از تدریس دوم در جلسه اي با حضور تعدادي از دبیران هم پایه یا هم رشته  ، اعضاي گروه درس پژوه و صاحب نظران تعلیم و تربیت ، تدریس نقد و ارزیابی می گردد و پس از آن ، تغییرات لازم پیشنهاد می شود . یادگیري و فهم دانش آموزان و مساله اي که به خاطر آن پژوهش انجام شد ، در این مرحله بررسی می شود و تیم ازخود می پرسد ، تا چه اندازه خوب عمل کردیم ؟ به طور کلی میزان تحقق اهداف بیان می شود . در این مرحله ممکن است از افراد دیگري مانند معلمان مجرب سایر رشته ها، مؤلفان کتب درسی ، اساتید دانشگاه ، انجمن هاي علمی مرتبط با موضوع درس پژوهی دعوت به عمل آید .


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 11:2 | نویسنده : محسن شکرانی |

در این مرحله ، درس تجدید نظر شده با رفع نواقص قبلی و بر اساس اصلاحات انجام شده تدریس می گردد .

طرح درس اصلاح شده به گروه ديگري  از دانش آموزان تدريس می شود.تدريس دوم را ممكن است همان معلم قبلي انجام دهد ويا اينكه معلم ديگري اين كار را برعهده گيرد.معمولا همه معلمان مدرسه براي مشاهده درس اصلاح شده دعوت        مي شوند بعلاوه ممكن است مدیران منطقه و مدارس ، صاحب نظران آموزشی،  معلماني از ساير مدارس واولیای دانش آموزان نيز دعوت شوند . (ممکن است تعداد معلمان و اعضاي حاضر بیشتر از تعداد دانش آموزان باشد.)


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:59 | نویسنده : محسن شکرانی |

گروه درس پژوهي بر اساس مشكلات شناسايي شده درمرحله اول تدريس  با توجه به مشاهدات و یادداشت هاي خود ، پیشنهادات اعضاي گروه و صاحب نظران  در طرح درس تجدید نظر می کنند . در این مرحله ممکن است روش تدریس ، فعالیت ها ، سوال ها ، مسائل مطرح شده ، مواد و رسانه انتخاب شده یا همه اجزاي تدریس تغییر کند تا در تدریس بعدي نتایج بهتري عاید شود . اين تغييرات معمولا بر اساس دشواري هاي يادگيري دانش آموزان كه گروه در جريان مشاهداتشان متوجه آن شده اند انجام مي شود. گروه ممكن است چندين بار براي بهسازی طرح درس و آماده شدن براي تدريس دوم جلسه تشكيل دهد.


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:58 | نویسنده : محسن شکرانی |

بعد از ارائه درس و بعد از یک استراحت کوتاه (فرصت تنفس )،  جلسه تشکیل می شود تا ابتدا معلم مجري طرح و سپس معلمان عضو گروه در مورد تدریس مورد نظر ، اظهارنظر یا انتقاد کنند و مشکلات تدریس را بررسی نمایند ، منشی گروه تمام نقطه نظرات را یادداشت می کند. در ضمن در این مرحله می توان از صاحب نظران در زمینه آموزشی دعوت به عمل آورد و از نظر آن ها نیز استفاده نمود .

اعضاي گروه درس‌پژوهي و ديگر مشاهده‌كنندگان به اين دليل حضور دارند كه شواهد يادگيري دانش‌آموزان را كه جمع‌آوري کرده‌اند با يكديگر مبادله نمايند.

آيا برنامه درسی بخوبی اجراشد ؟

چه آموزه هايي از روند تدريس قابل برداشت است ؟

چگونه می توان برنامه را بهتر اجرا نمود ؟

 (در این مرحله  بر الگو و طرح درس اجرا شده انتقاد شده و مورد بررسی قرار می گیرد  نه معلم مجری طرح )

هدف از مشاهده تدریس معلمان در چرخه درس پژوهي  مشاهده و جمع آوری اطلاعات در خصوص اثر بخشی دروس ونه ارزشیابی معلمان می باشد.(معلم بايد متوجه باشد كه نكات انتقادي واصلاحي متوجه آموزش و نحوه ي مديريت كلاس اوست ، نه خود او)


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:57 | نویسنده : محسن شکرانی |

1-3.پس ازتكميل طرح درس ، یک نفراز اعضاي گروه ، نسبت به اجراي آن اقدام  می کند .

 2-3. ساير اعضا  ضمن مشاهده فرآيند اجرا، رفتار و عملكرد معلمان و دانش آموزان را در واكنش به فعاليت ها و موقعيتهاي پيش بيني شده  ثبت مي نمايند . 

 3-3. به منظور ارزيابي ، بازنگري و اشاعه، جريان تدريس ويادگيري به طرق مختلف مستند سازي مي شود.

در اين مرحله در زمان تدریس معلمان گروه در کلاس حضور می یابند . یک نفر از فرآیند تدریس فیلمبرداري می کند و بقیه معلمان گروه در نظارت مشارکت دارند و هر کدام وظیفه اي دارند . از جمله نظارت بر تدریس معلم بر اساس طرح درس تعیین شده و نظارت بر واکنش ها ، فعالیت هاي دانش آموزان و میزان علاقه آنان .بهتر است در این بخش از چک لیست هایی جهت ثبت مشاهدات ناظران استفاده گردد.


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:54 | نویسنده : محسن شکرانی |

بعد از انتخاب موضوع و تعيين اهداف معلمان براي برنامه ريزي و طراحي تدريس تشكيل جلسه مي دهند ، طرح درس مناسب براي اجرا آماده مي شود ( هدف در اينجا طراحي و اجراي بهترين تدريس است). وظايف و نقش هر عضو( فيلم بردار ، دبير يا منشي جلسات ، ناظران و...) امكانات مورد نياز تدريس ، زمانبندي انجام تدريس و جلسات هم انديشي ، مجري تدريس و انتخاب كلاسي كه قرار است در آن تدريس شود  و تدوين طرح درس در اين مرحله انجام مي شود.( هدف درس پژوهي تهيه يك طرح درس نمايشي نيست.)

1-2- تعیین نقش ها ، مسئولیت ها و تقسیم وظایف :

در گروه درس پژوهی برای هدایت فعالیت های گروه ، افراد نقش ها و مسئولیت های مختلفی را بر عهده می گیرند. در درس پژوهی علاوه بر اینکه همه اعضا باید در تمام زمینه ها تشریک مساعی و همکاری کنند نقش های ویژه ای هم برای برخی افراد در نظر گرفته می شود که تقسیم بندی زیر می تواند راهگشای نقش ها و مسئولیت ها باشد.

الف- معلمان هم رشته یا هم پایه:

معلمان یک رشته یا یک پایه تحصیلی نقش اصلی را در تمام مراحل درس پژوهی اعم از تعیین اهداف ، طراحی درس ، تدریس ، مشاهده و ارزیابی بر عهده دارند .در درس پژوهي معلمان هم رشته به دنبال شناسايي و انتخاب راه حل مناسب براي رفع و يا كاهش مسائل مربوط به آموزش و تدريس و فرايند مربوط به آن هستند.

ب- مسئول هماهنگی :

مسئول هماهنگی گروه درس پژوهی به عنوان فردی مطلع از فرایند درس پژوهی عضوی از گروه یا خارج ازگروه می باشد که وظیفه راهنمایی و نظارت برفرایند درس پژوهی را بر عهده دارد.

ج- صاحب نظران :

گروه درس پژوهی بنا به نیاز و ضرورت ، از افراد متخصص {کارشناسان ، معلمان تخصصی ( دعوت ازیک معلم آشنا با تکنولوژی آموزشی  جدید و روش های آزمایشگاهی  ، یک معلم آشنا با روش ها و الگو های نوین آموزشی ، یک مشاور و راهنما ی گروه )، سرگروه های درسی یا اساتید دانشگاه } جهت راهنمایی اعضای گروه دعوت به عمل می آورد که در زمینه یک موضوع درسی خاص یا روش های آموزش و یادگیری مهارت دارند.

د. دبير يا منشي جلسات :

دبیر یا منشی وظیفه نوشتن تمام فعالیت گروه و نقطه نظرات را به عهده دارد .

2-2- با  مشخص شدن موضوع و هدف، معلمان موضوع درس پژوهي را با  شيوه هاي مختلف ( مطالعه كتب ، مقالات و بحث هاي گروهي و ...  )مورد بررسي قرار مي دهند تا طرح درسی  مناسب را برای حل مسئله مورد نظر  آماده  کنند .

3-2- برای تدوين طرح درس بر اساس رويكرد هاي آموزش ويادگيري از الگوهاي مختلفي استفاده مي شود. كه توصيه      مي گردد با تاكيد بر الگوها و روش هاي  فعال تدريس و مشاركتي آماده شود.


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:49 | نویسنده : محسن شکرانی |

1-1- گروه درس پژوهي از 3 تا 6 نفر از معلمان هم پایه یا هم رشته(تامين تنوع ديدگاه ها) تشكيل مي شودكه در آموزش و تدريس و فرايندهاي مربوط به آن داراي مسئله يا مسائل مشترك بوده و به دنبال شناسايي و انتخاب راه حل مناسب براي رفع و يا كاهش آن هستند.

تبصره : برای تشکیل گروه درس پژوهی در صورت کافی نبودن تعداد معلمان در یک مدرسه اعضاي گروه مي توانند از چند مدرسه مختلف باشند.

2-1- گروه درس پژوهي بايد خودگردان باشد.

خودگرداني يعني  شركت يكسان تمامي معلمان در گروه درس پژوهي (معلم با سابقه ي يك ساله تا معلمان با تجربه به صورت یکسان در آن شرکت کنند و نسبت به هم متعهد بوده و دانش و تجربه خود را با يكديگرمبادله كنند.)

3-1- اجراي طرح درس پژوهي زير نظر شوراي معلمان مدرسه صورت مي گيرد.(براساس بند 4 از ماده 15  آئين نامه اجرايي مدارس "بررسي وتبادل نظر پيرامون چگونگي افزايش اثر بخشي روشهاي تدريس" برعهده شوراي معلمان مي باشد.) با هدف ايجاد يك سازمان يادگيرنده در مدرسه و ايجاد ارتباط بين معلمان رشته ها و پايه هاي مختلف شوراي معلمان مدرسه به عنوان يك گروه پژوهشي بزرگ عمل مي كند كه گروه هاي كوچكتر درس پژوهي در درون اين گروه شكل مي گيرد. گروه های درس پژوهی در مراحل مختلف چرخه درس پژوهی ، شورای معلمان مدرسه را در کار خود مشارکت می دهد وبه این ترتیب ضمن آنکه اعضای گروه درس پژوهی از نقطه نظرات سایر معلمان مدرسه استفاده می کنند ، یافته های پژوهشی گروه هم با معلمان مدرسه به اشتراک گذاشته می شود.

4-1-گروه درس پژوهي يكي از مسائل حيطه فعاليت خود را كه از اولويت بيشتري بر خوردار است يا مشكل و مساله همه يا اكثريت اعضاي گروه است را  انتخاب مي كند تا براي حل آن ، همياري ومشاركت نموده  وبه توليد راهكارها وايده هاي نو در فرآیند آموزش ویادگیری بپردازند.مسئله ممكن است مشكل دانش آموزان در درك مبحثي باشد يا مشكلاتي كه معلمان در تدريس با آن درگير هستند.در ضمن مساله مي تواند روشي براي انتقال يك مفهوم جديد در كلاس درس باشد. تعيين مساله واقعي از مهم ترين بخش هاي درس پژوهي است.براي تبيين مساله لازم است تا مباني نظري موضوع طرح شود از يافته هاي پژوهشي بهره گيري و به ويژگي ها و شرايط خاص مساله توجه گردد.

5-1- تعيين هدف يا اهداف براي كاهش يا رفع مسئله اولويت دار گروه  مورد توجه قرار مي گيرد. اين اهداف بيانگروضعيتي است كه گروه با انجام مجموعه فعاليت هاي درس پژوهي به دنبال تحقق آن مي باشد. با شناسایی و تبیین اهداف آموزشی از کلی تا جزئی محور فعاليت گروه در مراحل بعدی یعنی طراحی درس  و تدریس و مشاهده هم مشخص خواهد شد.

تبصره :

درس پژوهي با تشكيل گروه و برگزاري جلسه اي توجیهی آغاز مي گردد در اين جلسه ضمن تعيين اعضاي گروه ، انتخاب مساله(موضوع) مشخص مي گردد.


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی , گروه , هدف , خودگردان

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:43 | نویسنده : محسن شکرانی |
 1. تشكيل گروه ، تشخيص مساله  و تعيين هدف
 2. برنامه ريزي درس پژوهي{طراحي درس(سناريوي آموزشي)و تعيين نقش ها و مسئوليت ها و وظايف }
 3. تدريس و مشاهده
 4. ارزيابي تدريس
 5. اصلاح تدريس
 6. تدريس طرح درس اصلاح شده
 7. ارزيابي تدريس دوم
 8. به اشتراك گذاشتن نتايج(بازتاب و مبادله يافته ها)

 


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی , تدریس

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:37 | نویسنده : محسن شکرانی |

بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد . اما اين بار نه به تنهايي، بلكه با يک گروه از معلمان هم  رشته ، روش خود را مورد مطالعه و آزمون قرار دهيد ، با هم با نقد شرايط موجود و در جهت نيل به وضع موجود طرح مساله نماييد ، در جهت شناخت بهترين روش ممکن پژوهش کنيد ، نتايج پژوهش را در کلاس درس و بصورت طبيعي بيازماييد ، نتيجه آزمايش را نقد کنيد ، طرح را اصلاح و دوباره در يک کلاس ديگر آن را اجرا نماييد ، نتايج پژوهش خود را منتشر و در اختيار ديگران قرار دهيد . به اين ترتيب شما گام در مسير درس پژوهي نهاده ايد روشي که پايه توسعه  مستمر حرفه اي شماست و شما را در مسير يک معلم حرفه اي و فکور به حرکت وا مي دارد !

هدف اصلی و نهايي در درس پژوهی ، فهم بهتر،آسان تر و  بادوام تر مطالب درسی  در میان فراگیران است و منطق درس پژوهي ساده است و مي گويد : اگرمی خواهید آموزش را بهبودبخشید، اثربخش ترین جا برای چنین کاری کلاس درس است.درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است . یکی از راهکار های ارائه شده بین تحقیق و تدریس درس پژوهی است درس پژوهی راه حلی برای بهبود آموزش است . درس پژوهي يك رويكرد توسعه حرفه اي با پژوهش گروهي در كلاس درس است كه طي آن معلمان با يكديگر براي تدوين طرح درس ، اجرا و مشاهده نتايج آن در جهت بهبود يادگيري دانش آموزان همكاري و مشاركت مي نمايند.در درس پژوهي گروهی از معلمان موضوع(مساله) خاصی از درس را بر می گزینند و آن را به عنوان واحدکار، طراحی، اجرا وارزشیابی  می کنند و از محصول آن در تدریس بهتر استفاده می برند .یکی از اعضای گروه  برنامه را اجرا  کرده و همراه با ديگران در جهت رسیدن به الگوی مشترک آن را  نقد ، اصلاح  و مجددا اجرا می کنند. در واقع گروه درس پژوه ، کار می کنند تا  یک روش تدریس برای  آموزش یک  مفهوم  از کتاب  را انتخاب  کنند و سپس  معلم  مورد نظر به آن روش در کلاس تدریس می کند و پس از نقد و بررسی  تدریس ، آن  را به شیوه ای  بهینه   اصلاح نموده  تا به  تدریس  موثرتری برسند .


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:32 | نویسنده : محسن شکرانی |

مديريت فرايندهاي ياددهي- يادگيري به عنوان يك وظيفه حرفه اي و تخصصي بر عهده معلمان است. معلمان براي انجام مطلوب وظايف و مسئوليت هاي خود نيازمند اتخاذ تصميماتي هستند كه بسياري از آن ها مبتني بر ويژگي ها ، شرايط و اقتضائات كلاس درس مي باشد. از اين رو براي اينكه اين تصميمات پاسخگوي نياز معلمان در كلاس درس باشند لازم است ضمن بهره گيري از يافته هاي علمي پژوهشگران ، خود نيز به عنوان پژوهشگري فكور در توليد دانش و بازانديشي شيوه هاي آموزش و يادگيري تلاش نمايد تا از آن طريق بطور مداوم توان حرفه اي خود را رشد و ارتقاء دهند.

باعنایت به اینکه درراهکار7-11سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، برتوسعه  پژوهشگري   و افزایش توانمندي حرفه اي معلمان به شکل فردي وگروهی تاکیدشده است  و  نظر به ضرورت ايجاد و تقويت زمينه هاي يادگيري معلمان از طريق پژوهش گروهي و لزوم تسهيل شرايط شكل گيري سازمان يادگيرنده در مدارس ، درس پژوهي كه بر اساس آن معلمان با يكديگر جهت شناسايي و درك مسائل و مشكلات فرآيند ياددهي – يادگيري اقدام نموده و كوشش هاي نظام مندخودرادرجهت بهبوديادگيري دانش‌آموزان  به اشتراك مي گذارند ، اهميت پيدا مي كند.  


موضوعات مرتبط: درس پژوهی
برچسب‌ها: درس پژوهی

تاريخ : جمعه 9 آبان1393 | 10:27 | نویسنده : محسن شکرانی |

بسياري از مشكلات يادگيري قبل از ورود به دبستان قابل شناسايي و درمان هستند. مربيان مهد كودك ها و پيش دبستاني در صورتي كه آگاهي لازم را جهت شناسايي اين كودكان به دست آورند قادر خواهند بود با استفاده از راهبردهاي مناسب تقويتي و بازپروري به اين دانش آموزان در جهت آمادگي بهتر براي ورود به دبستان كمك نمايند.بنابراين دادن اطلاعات راجع به علائم اختلالات يادگيري در دوران پيش از دبستان به مربيان اين مقطع لازم و ضروري به نظر مي‌رسد.در همين راستا برخي علائم به شرح زير ارائه مي شود.

نكته: تمام اين علائم ممكن است در يك كودك ديده نشود.و حتما بايد علائم به طور مستمر در كودك مشاهده شود.

1-  وابستگي افراطي به معلم

2-  دشواري هاي حافظه

3-  عكس العمل طولاني

4-  دشواري در انجام مهارت هاي حركتي درشت و ظريف مثل ورق زدن كتاب ،بستن بند كفش و دكمه ها، استفاده از انواع خطوط در نقاشي ،لي لي كردن، دوچرخه سواري ، قيچي كردن، نخ كردن مهره و...

5-  تشخيص يا شناخت شكل ها و طرح هاي هندسي و زوايا

6-  جور كردن اشياء بر اساس شكل و اندازه

7-  مشكل در ترتيب و توالي

8-  نيروي زيستي كم(مواردي مثل فقر آهن و ... )

9-   تاخير عمومي رشد گفتار و اشكالات گفتاري

10-   محدوديت در واژه ها (ساختن داستان كوتاه – جمله)

11-      عوامل شخصيتي (اشكالات عاطفي و سازگاري .مانند:بيش فعالي،نقص توجه، عدم علاقه به گوش دادن قصه و ...

12-   شرايط نامساعد درخانه

13- اشكال در درك موقعيت فضائي (مانند مشكل در چيدن بلوك ها روي هم يا تقليد حركات ورزشي)

14- عدم برتري طرفي

15-  مشكل در تشخيص تفاوتها بين تصاوير مشابه

16-   اشكال در درك مفاهيم (بالا،پايين،كم،زياد،نازك،كلفت،جلو،عقب،عميق و ... )

 


موضوعات مرتبط: اختلالات یادگیری
برچسب‌ها: مشكلات يادگيري , پيش دبستاني , علائم , مهدكودك , حافظه

تاريخ : پنجشنبه 27 شهریور1393 | 15:57 | نویسنده : محسن شکرانی |

هر دانش آموزي در جريان تحصيل ممكن است دچار مشكلاتي باشد، اما نمي توان به دليل وجود اين مشكلات پيش فرضي  براي يادگيري و تحصيل وي در نظر بگيريم .در زير نمونه اي از شخصيتهاي مشهور جهاني كه داراي مشكلاتي در تحصيل و يادگيري بوده اند آمده است.شايد در كلاس شما نيز دانش آموزي باوجود مشكلاتي در يادگيري بتواند در تحصيل موفق باشد

 1ـ   آلبرت انيشتن

تا چهار سالگي توانايي حرف زدن نداشت،وتا سن هفت سالگي نمي توانست بخواند .او براي بيان هر جمله حتي جملات پيش پاافتاده ،ابتدا بايد به كلمات آن جمله فكر مي كردوپس از   فرمول بندي  تركيب كلمات، جمله را آرام با خود تكرار مي كرد .از نظر معلمانش او كند ذهن،غير اجتماعي وغرق در روياهاي احمقانه بود،اوازمدرسه عالي پلي تكنيك زوريخ نيز اخراج شد.

2ـ  توماس اديسون

دردوران كودكيش غيرطبيعي،گيج وناقص العقل معرفي شد.وي درخاطراتش نوشته است كه هرگزقادر به پيشرفت تحصيلي درمدرسه نبوده است،وغالباازجمله نفرات آخركلاس بوده است.پدرش به او برچسب احمق مي زد،ومعلمان وي معتقد بودند كه اواحمق ترازآنست كه بتواند چيزي ياد بگيرد.

3 ـ  چارلز داروين

پدرنظريه  تكامل درشرح حال خود مي نويسد،همه معلمان ومديران مدرسه وپدرش او را يك پسري كاملا معمولي میدانستند.

4ـ   آگوست رودين

مجسمه ساز بزرگ فرانسه،به عنوان بدترين دانش مدرسه اش شناخته شده بود.معلمش اورا كودكي آ موزش ناپذيرتشخيص داد وبه والدينش توصيه كرد اورا به دنبال كار بفرستند،والدين وي معتقد بودند خدا يك پسرابله نصيب آنان كرده وحتي ترديد داشتند كه قادر به انجام كاري ساده باشد.

5ـ  وودرو ويلسون

بيست وهشتمين رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا،تا 9 سالگي نتوانست حروف رايادبگيردوتا 11 سالگي خواندن را ياد نگرفته بود،خويشاوندان او براي خانواده او به خاطر ناداني وعقب ماندگيش ابراز تاسف مي كردند.

6ـ  نلسون راكفلر

معاون رئيس جمهورايالات متحده آمريكا وفرما ندار ايالت نيويورك از اشكال شديددريادگيري خواندن رنج مي بردودر مدرسه نمراتش هميشه ضعيف بود.مشكل وي در خواندن باعث شد تا او مجبور شود در طول حرفه ي سياسي اش تمام سخنرانيها يش راحفظ كندتا مجبور به خواندن نباشد.وي در خاطراتش ازدوران تحصيلي ومشكل خواندن وي كه باعث شرم وخجالت وي میشد،واز خوردن برچسب تنبلي وكم هوشي به او به تلخي ياد مي كند.

 7ـ  لئوتولستوي

اورابااين جمله توصيف مي كردند؛نه مي تواندچيزي ياد بگيرد،نه مي خواهد.

8ـ  اسحاق نيوتن

در مدرسه شاگرد بسيار تنبلي بود.

9ـ  بتهوون

معلم موسيقي وي اعتقادداشت؛كه ازاوهيچ چيزي نمي شودساخت.

10ـ  لوئي پاستور

در مدرسه شاگردي كاملا معمولي بود.


موضوعات مرتبط: اختلالات یادگیری
برچسب‌ها: اختلال يادگيري , تحصيل , مدرسه شاگرد , تنبل , موسيقي

تاريخ : پنجشنبه 27 شهریور1393 | 15:51 | نویسنده : محسن شکرانی |

اصطلاح كودكان داراي اختلالات يادگيري به كودكاني اشاره دارد كه: در يك يا چند مورد از فرايندهاي اساسي روان شناختي از قبيل درك و فهم،استفاده از زبان گفتاري و نوشتاري اختلال داشته باشند،و اين اختلال ممكن است خود را به صورت ناتواني درشنيدن،فكر كردن ،صحبت كردن،خواندن،نوشتن،هجي كردن يا انجام محاسبات رياضي نمايان سازد .اين اختلالات ويژگيهايي مانند معلوليت هاي ادراكي،آسيب مغزي،اختلالات خفيف مغزي،نارساخواني و زبان پريشي رشدي (تحولي) را در بر ميگيرد.اين تعريف كودكاني را كه مشكلات يادگيري ناشي از معلوليت هاي بينايي،شنوايي يا حركتي،عقب ماندگي ذهني،نابسامانيهاي عاطفي يا محروميتهاي محيطي،فرهنگي يا اقتصادي دارند را ،شامل نمي شود.


موضوعات مرتبط: اختلالات یادگیری
برچسب‌ها: اختلالات يادگيري , لرنر , رياضي , فهم , نارسا خواني

تاريخ : پنجشنبه 27 شهریور1393 | 15:38 | نویسنده : محسن شکرانی |

دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری و یا دارای اختلال یادگیری دارای ویژگیهای زیر هستند:

 1. ازنظر هوشی درحد متوسط یا بالاتر از متوسط  هستند.
 2. تنها دریک یا چندماده درسی مشکل دارند،نه همه درسها.
 3. ازنظر بینایی ،شنوایی ومغزی سالم هستند.
 4. ازنظر عاطفی وسازگاری مشکلی ندارند.
 5. در برخی ازفرایندهای روانی(ادراک دیداری،شنیداری،درک زبان شفاهی وکتبی)دارای مشکل هستند.
 6. بین میزان پیشرفت تحصیلی وتوانایی او تفاوت زیادی وجود داشته و دارد.

موضوعات مرتبط: اختلالات یادگیری
برچسب‌ها: اختلالات يادگيري , هوش , بينايي , شنوايي , مغزي

تاريخ : پنجشنبه 27 شهریور1393 | 15:33 | نویسنده : محسن شکرانی |

طبق تحقیقات متعدد حدود 40% ازاین کودکان تا مرحله دبیرستان دچارشکست تحصیلی می شوند وبا جدی نگرفتن این مسئله درسالهای اولیه تحصیل وتضعیف اعتماد به نفس کودک ، مشکل وی درماده درسی به خصوص، به صورت بیمار گونه بر روی سایر مهارتها ودروس کودک تاثیر می گذارد.از طرفی خانواده های این دانش آموزان در سالهای تحصیل وی همیشه با نحوه تحصیل او،انجام تکالیف،مدرسه و معلم کلاس دچار مشکل هستند و این جدا از خسارتهای مالی تحمیل شده به خانواده و آموزش و پرورش در دوران تحصیل آنها است  ولی درصورت تشخیص واقدام به موقع می توان از افت تحصیلی وی جلوگیری کرد.


موضوعات مرتبط: اختلالات یادگیری
برچسب‌ها: اختلالات يادگيري , شكست تحصيلي , افت , مهارت , اعتماد به نفس

تاريخ : پنجشنبه 27 شهریور1393 | 15:21 | نویسنده : محسن شکرانی |

به كودكانی كه دارای هوش طبیعی یا بالاتر از آن هستند، ولی در مهارت های پایه ، درك و فهم ، گوش كردن ، حساب كردن(رياضيات) و خواندن و نوشتن مشكل دارند و در نهایت دریك یا دو درس يا ... ( ریاضی ـ خواندن ـ دیكته و... )اشكال دارند و تفاوت آشكاری بین هوش و عملكرد تحصیلی آن ها وجود دارد،اختلال یادگیری گفته می شود.


موضوعات مرتبط: اختلالات یادگیری
برچسب‌ها: اختلالات يادگيري , هوش , عملكرد , درك , فهم

تاريخ : پنجشنبه 27 شهریور1393 | 15:12 | نویسنده : محسن شکرانی |
 

در گزارش هاي پژوهش در عمل بهتر است

 تا جايي که ممکن است

عنوان  ها نشان دهنده ي جنبه هاي عملي

 باشند تا جنبه هاي صرفا نظري.

(بهتر است آغاز عنوان

 با

واژه هايي مثل : مطالعه ي ... ، بررسي ... ،

تحقيق در ... شروع نشود.

 عنوان اقدام پژوهي بهتر است

فشرده و كوتاه باشد

و

هدف هاي تحقيق را به روشني نشان دهد .

عنوان نبايد نشان دهنده‌ي مطالبي باشد

كه در محتواي گزارش به آن ها اشاره نشده است.)

معمولاٌ دراقدام پژوهشي مسئله

به صورت يک جمله ي پرسشي مطرح مي شود.

((چگونه مي توانم ....... بهبود بخشم؟))


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: اقدام پژوهی , تحقیق , عنوان , گزارش

تاريخ : سه شنبه 23 اردیبهشت1393 | 11:18 | نویسنده : محسن شکرانی |

1.عنوان بايد متضمن مساله اصلي پژوهش باشد

و

با مساله همپوشي داشته باشد.

2.عنوان بايد رسا و روشن باشد.

3.محدوده اقدام پژوهي در آن مشخص شده باشد.

4.عنوان اقدام پژوهي بايد تغيير وضع موجود

را در جهت بهبود و ارتقاء نشان دهد.

* بهتر است  عناوين اقدام پژوهي با

واژه هايي همچون ، تقويت ، افزايش ، کاهش ،

تغيير ، اصلاح ، ايجاد ، حل ،رفع ، بهبود و ... آغاز شود.


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: اقدام پژوهی , وضع موجود

تاريخ : سه شنبه 23 اردیبهشت1393 | 11:1 | نویسنده : محسن شکرانی |
 

مشخص کردن عنوان و موضوع  

اقدام پژوهی

 نخستين و مهم ترين گام است.

مشخص كردن موضوعي كه داراي شرايط زير باشد .

الف – مورد علاقه شما باشد . 

ب – پژوهش پذير باشد .

ج – داراي اهميت باشد .           

د – در توان پژوهشگر باشد .

ه – پشتوانه ي اطلاعاتي داشته باشد.

و- موضوع بايد مربوط به شغل فرد باشد.


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: اقدام پژوهی , علاقه , گام , نخستین , پژوهشگر

تاريخ : سه شنبه 23 اردیبهشت1393 | 10:49 | نویسنده : محسن شکرانی |
 
۱.فعاليتي علمي – پژوهي است.

2. توسط يک يا چند نفر انجام مي گيرد.

3. تغيير وضع موجود (نامطلوب)

به وضع مطلوب هدف است.

4. مربوط به محيط کار است.

5. تغيير ، طي فرايندي علمي صورت مي گيرد

و

 مبتني بر روش حل مساله است.


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: اقدام پژوهی , وضع موجود , نامطلوب , هدف , محیط کار

تاريخ : سه شنبه 23 اردیبهشت1393 | 10:38 | نویسنده : محسن شکرانی |
 

اقدام پژوهي يک فعاليت علمي- پژوهشي

 در محيط کاري است

 که در آن فرد يا افراد

با

روشي علمي

براي تبديل وضع موجود(وضع نامطلوب)

به وضع مطلوب

 (طي فرايند علمي) فعاليت مي کنند.

 


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: اقدام پژوهی , پژوهش , نامطلوب , روش علمی , فعالیت

تاريخ : سه شنبه 23 اردیبهشت1393 | 10:29 | نویسنده : محسن شکرانی |
- پس از نوشتن گزارش و قبل از نشر و ارسال گزارش به مراجع اداری و رسمی، حتماً از دوستان و همکاران آگاه و منتقدتان بخواهید تا نوشته شما را بخوانند و نقد کنند.

- پیش از نوشتن گزارش تلاش کنید طرحی منطقی برای آن تدوین کنید. در این زمینه می توان از گزارشهای دیگران به عنوان الگو و سرمشق بهره ببرید.

- از نوشتن مطالب شعاری یا تعارف گونه دوری کنید.

- در نوشتن، از شیوه نامه هایی که برای خط فارسی و آیین نگارش تهیه شده است بهره بگیرید.

- ساده بنویسید. واژه ها و اصطلاح هایی را که ممکن است خواننده را دچار ابهام کند در داخل متن و یا در پانوشت ها توضیح دهید.

- تا جایی که ممکن است کلمات مترادف بکار نبرید.

- برای نسخه نهایی از کاغذ A4  استفاده کنید.

- در سمت راست کاغذ (سمت شیرازه گزارش) یک حاشیه 4 سانتی متری و در سمت چپ، بالا و پایین  حاشیه 3 سانتی متری در نظر بگیرید.

- . گزارش بايد تایپ شود.

- فقط بر روی یک طرف کاغذ بنویسید و سعی کنید در هر صفحه بین 19 تا 21 سطر بیشتر درج نکنید.

- در نوشتن اعداد دقت کنید.

- برای برجسته نشان دادن کلمات و عبارت ها زیر آنها خط بکشید و یا آنها را پر رنگ بنویسید.

- صفحه های گزارش خود را شماره گذاری کنید.

- ارجاع ها و منابع را به صورت خلاصه در داخل متن در داخل پرانتز بیاورید(ارجاع درون متني) و مشخصات کامل آن را در بخش منابع درج کنید.

- حتماً یک یا دو نسخه از نوشته را برای خود نگه دارید. در صورت تایپ مطالب با رایانه غیر شخصی، حتماً فایل مربوط به گزارش را در محیط Word  از تایپیست بخواهید که می توانید آنرا بر روی لوح فشرده ذخیره نمایید.


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: اقدام پژوهي , گزارش , منتقدان

تاريخ : چهارشنبه 17 اردیبهشت1393 | 19:39 | نویسنده : محسن شکرانی |

هدف اساسي  اقدام پژوهي (برنامة ‌معلم پژوهنده) ،بررسي، شناسايي، تبيين و حل مسأله و مشكل محيط كار و فعاليت‌ است (كلاس درس، مدرسه، ادارات و سازمان‌هاي آموزش و پرورش) و از نتايج اقدام‌پژوهي براي حل مسائل خاص در موقعيت‌هاي معين استفاده مي‌شود. در اقدام پژوهي، معلم پژوهنده، پژوهش خود را شخصاً به مرحلة اجرا درمي‌آورد و از نتايج آن در بهبود شرايط كاري خود بهره مي‌برد. معلمان و فرهنگيان علاقه‌مند مي‌توانند با بهره‌گيري از اين روش به پژوهش بپردازند.


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: اقدام پژوهي , معلم پژوهنده , پژوهش

تاريخ : چهارشنبه 17 اردیبهشت1393 | 19:18 | نویسنده : محسن شکرانی |

تیترها و عناوین گزارش  اقدام پژوهی

- عنوان پژوهش

(صفحه ي عنوان)

-صفحه بسم الله الرحمن الرحيم

- چکیده گزارش

( در یک صفحه و مختصر)

- تشکر و قدردانی

( تقدیر از همکاران و کسانی که

به اجرای طرح شما کمک کرده و نقش داشته اند)

- فهرست مطالب

( عنوان مطلب و صفحه)

-فهرست شكل ها و نمودارها و جدول ها

- مقدمه

( توضیح کلی در مورد مسئله، چگونگی تشخیص مسئله،

انگیزه محقق از تحقیق و اهداف او از انجام تحقیق)

- بیان مسئله

{توصيف وضعيت موجود - تشخيص مسئله }:

( شامل توصیف وضع موجود و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق)

-  گرد آوری اطلاعات

(شواهد یک – تشخيص)

( شامل مدارک، دلایل، اسناد ،

ارقام و اعدادی که وضع موجود را

به طور ملموس و عینی تبیین کنند)

(جمع آوری اطلاعات در مورد مشکل

و

مسئله به منظور 

شناسایی ریشه ها و علل پیدایش آن)

- تجزیه  و تحلیل و تفسير داده ها( اطلاعات)

( تعبیر و تفسیر  داده های گرد آوری شده

و

استفاده از منابع علمی،

صاحبنظران و همکاران و افراد درگیر با مسئله

به منظور تبیین و علت یابی مشکل

در راستای انتخاب راه حل آن)

- بررسي راه حل هاي موجود

و

انتخاب راه حل یا راه حل ها

( یافتن راه حل یا مجموعه ای از راه حلها

و

انتخاب راه حل مناسب و قابل اجرا)

- اعتبار بخشی راه حل یا راه حل ها

(بیان دلایل انتخاب و استناد به منابع مختلف

جهت تایید راه حل های انتخابی)

- اجرای راه حل یا راه حل ها

(اجراي طرح جديد و نظارت برآن)

( بیان چگونگی اجرای اقدام یا مداخله،

برنامه اجرایی یا زمان بندی شده،

توصیف مراحل اجرایی،

نحوه نظارت بر اجرا 

و

بازخورد )

- گردآوري اطلاعات

( شواهد دو- ارزيابي)

( جهت تایید و مستند نمودن نتایج طرح،

همه مدارک، دلایل، اسناد، ارقام و اعدادی

که وضع موجود بعد از اقدام را به طور

ملموس و عینی نمایان می سازد،

درج شود)

 

- نتیجه گیری

(شامل توصیف وضع مطلوب

و

تغییرات ایجاد شده

و

اینکه راه حل ها و اقدامات

تا چه حد موفق و موثر بوده است.

در هر صورت نتایج مثبت و منفی

ناشی از اقدام توصیف شود)

- ارزیابی نهایی و تعیین اعتبار اقدام

( تایید نتایج اقدام با استفاده از منابع مختلف)

- پیشنهاد ها

(پیشنهادهای پژوهشی یا اجرایی طرح

جهت معلمان پژوهنده دیگری که در

موضوع مشابه این طرح در صدد انجام آن هستند)

- منابع

( فهرست منابع علمی استفاده شده

و

درج آنها با رعایت اصول نگارش و ماخذنويسي )

- پیوستها

( جداول و نمودارها یا

نمونه مدارک و شواهد یک و دوو...)

 

 


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: اقدام پژوهي , چكيده , گزارش , شواهد يك , شواهددو

تاريخ : چهارشنبه 17 اردیبهشت1393 | 18:2 | نویسنده : محسن شکرانی |

پژوهش در عمل نوعی از بررسی و تحقیق است که در آن پژوهشگر برای بهسازی یا حل یک مسئله ، خود شخصاْ و یا به یاری همکارانش به بررسی و پژوهش می پردازد تا سر انجام وضعیت نامطلوب موجود را به وضعیت مطلوب و مناسب تبدیل کند. 

* منظور از معلم پژوهنده، معلمان و دیگر کارکنان آموزشی و پژوهشی است که به منظور اثر بخش کردن آموزش، مدیریت و بهسازی آن به صورت فردی یا گروهی، در پژوهشهای ویژه آموزشی فعالانه مشارکت می کنند تا نتایج حاصله از آن را             بلا فاصله در حل مسایل کلاسهای درسی و مدرسه به کار گیرند و فرآیند یاد دهی - یادگیری را بهبود بخشند.  


موضوعات مرتبط: اقدام پژوهی
برچسب‌ها: معلم پژوهنده , پژوهش در عمل , پژوهشگر , مطلوب , نامطلوب

تاريخ : چهارشنبه 17 اردیبهشت1393 | 17:40 | نویسنده : محسن شکرانی |

سپاسگزار معلمی هستم که

اندیشیدن را به من آموخت ،

نه اندیشه ها را


برچسب‌ها: انديشيدن , انديشه , معلم , سپاسگزار

تاريخ : چهارشنبه 17 اردیبهشت1393 | 17:33 | نویسنده : محسن شکرانی |


برچسب‌ها: معلم , مبارك

تاريخ : چهارشنبه 17 اردیبهشت1393 | 17:25 | نویسنده : محسن شکرانی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.